SCHEDULE

Giờ Học: 1:30PM - 4:00PM

Ngày / Date Sinh Hoạt / Events
9/9/2017 Khai Giảng / 1st Day
9/16/2017 Dạy học / School
9/23/2017 Dạy học / School
9/30/2017 Dạy học / School
10/7/2017 Dạy học / School
10/14/2017 Dạy học / School
10/21/2017 Dạy học / School
10/28/2017 Dạy học / School
11/4/2017 Dạy học / School
11/11/2017 Dạy học / School
11/18/2017 Dạy học / School
11/25/2017 * Thanksgiving
12/2/2017 Dạy học / School
12/9/2017 Dạy học / School
12/16/2017 Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
12/23/2017 * Winter Break
12/30/2017 * Winter Break
1/6/2018 Dạy học / School
1/13/2018 Dạy học / School
1/20/2018 Dạy học / School
1/27/2018 Dạy học / School
2/3/2018 * No school
2/10/2018 Dạy học / School (1)
2/17/2018 * Tết Nguyên Đán / Lunar New Year
2/24/2018 Dạy học / School
3/3/2018 Dạy học / School
3/10/2018 Dạy học / School
3/17/2018 Dạy học / School
3/24/2018 Dạy học / School
3/31/2018 * Spring break
4/7/2018 Dạy học / School
4/14/2018 Dạy học / School
4/21/2018 Dạy học / School
4/28/2018 Dạy học / School
5/5/2018 Dạy học / School
5/12/2018 Thi Học Kỳ II / Semester II Exam 
5/19/2018 Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony

* Các ngày nghỉ học (No School Day)
(1) Vietnamese Tet Lunar New Year - Tet Celebration at Lac Hong