Lịch Học

Giờ Học: 1:30PM - 4:00PM

 

Ngày / Date Sinh Hoạt / Events Ngày / Date Sinh Hoạt / Events
9/10/2016 Khai Giảng / 1st Day 1/21/2017 Dạy học (1)
9/17/2016 Dạy học / School 1/28/2017 * Tết Nguyên Đán / Lunar New Year 
9/24/2016 Dạy học / School 2/4/2017 Dạy học / School
10/1/2016 Dạy học / School 2/11/2017 Dạy học / School
10/8/2016 Dạy học / School 2/18/2017 Dạy học / School
10/15/2016 Dạy học / School 2/25/2017 Dạy học / School
10/22/2016 Dạy học / School 3/4/2017 Dạy học / School
10/29/2016 Dạy học / School 3/11/2017 Dạy học / School
11/5/2016 Dạy học / School 3/18/2017 Dạy học / School
11/12/2016 Dạy học / School 3/25/2017 * Spring break 
11/19/2016 Dạy học / School 4/1/2017 Dạy học / School
11/26/2016 * Thanksgiving 4/8/2017 Dạy học / School
12/3/2016 Dạy học / School 4/15/2017 Dạy học / School
12/10/2016 Dạy học / School 4/22/2017 Dạy học / School
12/17/2016 Thi Học Kỳ I / Semester I Exam 4/29/2017 Dạy học / School
12/24/2016 * Winter Break 5/6/2017 Dạy học / School
12/31/2016 * Winter Break 5/13/2017 Thi Học Kỳ II / Semester II Exam 
1/7/2017 Dạy học / School 5/20/2017 Lễ Bế Giảng / Year End Ceremony
1/14/2017 Dạy học / School    

* Các ngày nghỉ học (No School Day)

(1) Vietnamese Tet Lunar New Year - Tet Celebration at Lac Hong