Thông báo khai giảng trường Việt Ngữ Lạc Hồng

Created: 2016-11-25 14:40:21

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 9, Năm 2016

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2016-2017như sau:

Địa điểm:  Trường Portland Community College, Rock Creek Campus, Building #3 17705 NW Springville Rd. Portland, OR 97229

Ngày và thời gian ghi danh:  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2016    12:00 đến 2:00 chiều.

Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Thứ Bảy, ngay 10  tháng 9 năm 2016, từ 12:30pm đến 2:00pm

Kính mời quý vị phụ huynh đem con em đến ghi danh tại trường Lạc Hồng vào ngày giờ nói trên. Vì số lớp có giới hạn, chúng tôi kính mong quý vị đến ghi danh sớm.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng kính mời quí vị cựu giáo chức, quí bạn trẻ, sinh viên và học sinh có tinh thần phục vụ xã hội, muốn tham gia bảo tồn tiếng Việt xin đến tiếp tay với Trường Việt Ngữ Lạc Hồng. Trên 50 thầy cô đang giảng dạy xin chào đón quí vị.

Mọi thắc mắc xin liên lạc chúng tôi  

Email

Websites

Mailing Address

LacHong@vscso.org

www.LacHongSchool.com  

Lac Hong School   

Attn: Chi Jones


 
 

www.vscso.org

16755 SW Baseline Rd, Suite #105

   

Beaverton, OR 97006

 

Xin trân trọng cám ơn quý vị.