2016-2017 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

 

Giáo Viên (Teacher) Lớp (Level) Phòng (Room)
 Cô Phấn Lý 
  Cô Trinh Châu
  Cô Yến Phạm
Lớp Vỡ Lòng
(Pre-School)
108
Cô Hiền Mã
  Cô Liên Nguyễn 
  Thầy Nhật Tô
Lớp Mẫu Giáo
(Kindergarten)
110
 Cô Phương Nguyễn 
  Cô Ngọc Đoàn 
  Cô Minh Hải Hess 
Lớp 1
(Level 1)
111
 Cô Thảo Jones
  Cô Hạnh Lý
  Cô Trang Nguyễn 
  Thầy Paul Nguyễn
Lớp 2
(Level 2)
115
 Cô Xuyến Lý 
  Cô Kim Ross
  Cô Bích Nguyễn 
Lớp 3
(Level 3)
123
 Cô Ngân Lai 
  Cô Linh Trương 
  Cô Quế Anh Huỳnh
Lớp 4 
(Level 4)
125
 Thầy Quang Tất
  Cô Hồng Thu Phan
Lớp 5
(Level 5)
120
 Cô Châu Đỗ 
  Cô Trang Nguyễn 
  Cô Thi Curbow 
Lớp 6
(Level 6)
121
 Thầy Cầu Chung Lớp 7 & Việt Văn
(Level 7)
122Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro