2014-2015 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

Giáo Viên (Teacher) Lớp (Level) Phòng (Room)
Cô NgọcTrần 
 Cô Phấn Lý
 Cô Quế Anh Huỳnh
Lớp Vỡ Lòng
(Pre-School)
108
Cô Hương Đỗ
 Cô Thanh Liên Nguyễn
Lớp Mẫu Giáo
(Kindergarten )
110
Cô Thảo Đoàn 
 Cô Yến Phạm
Lớp 1
(Level 1)
111
Cô Trịnh Tú
 Cô Hạnh võ
Lớp 2A
(Level 2A)
114
Cô Hạnh Lý
 Cô Trang Nguyễn
Lớp 2B
(Level 2B)
115
Cô Xuyến Lý 
  Cô  Lan Bùi
Lớp 3A 
(Level 3A)
119
Thầy Phong Nguyễn
  Cô  Hồng Anh Thị Phan
Lớp 3B
(Level 3B)
120
Cô Ngân Lai
  Cô Linh Trương
Lớp 4
(Level 4)
121
Thầy Sâm Phan
  Cô Linh Nguyễn
Lớp 5A
(Level 5A)
122
Cô Nhàn Bích Phan
  Cô Nina Vũ
Lớp 5B
(Level 5B)
123
Cô Bích Ngọc Đoàn
  Cô Châu Đỗ
Lớp 6
(Level 6)
124
Thầy Quang Tất Lớp 7
(Level 7)
125
Thầy Cầu Chung
 
Lớp Việt Văn
(Level 8)
126
Thầy Phan Nhàn Lego Robotics 123
(4-5:30PM)
Thầy Châu Richard
   Thầy Vũ Bảo  
Múa Lân
(Lion Dance)
126
(4-5:30PM)
Cô Thúy Ngô
   Cô Thảo Đoàn
Đội Vũ Bé Tí 108
(4-5PM)
Cô Sidney Phù 
   Cô Kelly Hoàng 
   Cô Amanda Sầm
Đội Vũ Tuổi Thơ 110
(4-5PM)
Cô Mai Jones Đội Vũ Mầm Non 119
(4-5PM)
Cô Bích Daisy 
  
Đội Vũ Chích Chòe 120
(4-5PM)Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro