2012-2013 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

 

Giáo Viên (Teacher) Lớp (Level) Phòng (Room)
Cô Tô Ngọc Bích Daisy
 Cô Lam Phấn
Lớp Vỡ Lòng
(Pre-School)
108
Cô Lý Hạnh
 Cô Phạm Yến
Lớp Mẫu Giáo A
(Kindergarten )
111
Cô Đoàn Thảo 
 Cô Nguyễn Thanh Liên
Lớp Mẫu Giáo B
(Kindergarten)
110
Cô Đặng Hiền
 Cô Thái Mỹ Linh
 Thầy Võ Huân
Lớp 1A
(Level 1A)
114
Cô Trịnh Tú
 Cô Nguyễn Chuyên
 Cô Trang
Lớp 1B
(Level 1B)
115
Cô Lý Xuyến
 Cô Lan
 Cô Lori Egger
Lớp 2
(Level 2)
119
Cô Hoàng Đào
  Cô Phan Thị Hồng Anh
Lớp 3A 
(Level 3A)
121
Thầy Phan Sâm
  Cô Võ Hạnh
  Cô Nguyễn Linh
Lớp 3B
(Level 3B)
122
Cô Nguyễn Kiều Liên
  Cô Trương Linh (Linda)
Lớp 4
(Level 4)
125
Cô Phan Bích Nhàn
  Cô Vũ Nina
Lớp 5
(Level 5)
126
Thầy Châu Long
  Cô Đoàn Bích Ngọc
Lớp 6
(Level 6)
102
Thầy Chung Cầu Lớp 7
(Level 7)
123
Thầy Nguyễn Chính Trung
  Thầy Lưu Dũng
Lớp 8
(Level 8)
120
Thầy Châu Richard
   Thầy Vũ Bảo  
Múa Lân
(Lion Dance)
126
Cô Trịnh Tú
   Cô Nguyễn Bích Thuận Hope
Ban Vũ 108
(4-5PM)
Cô Phù Sidney
   Cô Hoàng Kelli
   Cô Sầm Amanda
Ban Vũ Tuổi Thơ 110
(4-5PM)
Cô Phạm Yến Ban Vũ Mầm Non 111
(4-5PM)
Cô Nguyễn Denise Ban Vũ Ăn Phở Get a Bowl 115
(4-5PM)
Thầy Phan Nhàn
  
Lego Robotics Phòng 119
(4-5:30PM)Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro