2010-2011 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

 

Giáo Viên (Teacher) Lớp (Level) Phòng (Room)
Cô Lý Hạnh
 Cô Phạm Yến
Lớp Vỡ Lòng
(Pre-School)
108
Cô Lý Xuyến
 Cô Nguyễn Liên
Lớp Mẫu Giáo
(Kindergarten)
110
Cô Đạng Hiền
   Cô Trịnh Tú Emily
Lớp 1A
(Level 1)
122
Cô Thái Mỹ Linh Lớp 1B
(Level 1)
125
Cô Hoàng Đào
  Cô Thân Thư
Lớp 2
(Level 2)
114
Cô Lâm Hồng Hoa
  Cô Phan Thị Hồng Anh
Lớp 3 
(Level 3)
120
Cô Jones Thảo
  Cô Nguyễn Kiều Liên
Lớp 4
(Level 4)
123
Cô Phan Bích Nhàn
  Cô Vũ Nina
Lớp 5
(Level 5)
119
Thầy Nguyễn Chính Trung
  Cô Đổng Hằng Christine
Lớp 6
(Level 6)
122
Thầy Chung Cầu
  
Lớp Đàm Thoại
(Conversation)
126
Thầy Châu Richard
   Thầy Vũ Bảo  
Múa Lân
(Lion Dance)
Phòng 126
(4-5:30PM)
Thầy Phan Nhàn
   Thầy Trần Văn Hùng
Lego Robotics Phòng 119
(4-5:30PM)Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro