2007-2008 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

Cấp (Level) Giáo Viên (Teacher) Phòng (Room)
Cấp Vỡ Lòng
(Pre-School)
Cô Phạm Loan
 Cô Lý Hạnh
111
Cấp Mẫu Giáo
(Kindergarten Level)
Cô Đoàn Bích Ngọc
 Cô Trần Quỳnh Hoa
 Cô Xuyến
110
Cấp 1A (Level 1A) Cô Võ Thu Hà
 Cô Trần Huệ Trinh
125
Cấp 1B ((Level 1B) Thầy Nguyễn Danh 122
Cấp 2A (Level 2A) Cô Hoàng Đào
  Cô Đông Hằng Christine
108
Cấp 2B (Level 2B) Cô Lâm Hồng Hoa 120
Cấp 3A (Level 3A) Cô Nguyễn Hương
  Cô Nguyễn Mỹ Hằng
119
Cấp 3B (Level 3B) Cô Jones Thảo
  Cô Trần Tuyết
124
Cấp 4 (Level 4) Cô Dương Mỹ Hà
  Thầy Nguyễn Triệu Andrew
115
Cấp 6 (Level 6) Thầy Chung Cầu 126
Cấp Tổng Quát Đặc Biệt
(Special Topics)
Cô Trần Giao
   Thầy Dương Chư
123Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro