2006-2007 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

Cấp (Level) Giáo Viên (Teacher) Phòng (Room)
Cấp 1A Cô Võ Thu Hà 125
Cấp 1B Cô Trần Giao 123
Cấp 2A  Cô Hoàng Đào 111
Cấp 2B Cô Lâm Hồng 120
Cấp 3A Cô Đinh Bảo Khánh Kathleen 119
Cấp 3B Cô Jones Thảo 124
Cấp 5 Thầy Nguyễn Triệu Andrew 122
Cấp 9 Thầy Chung Cầu 126
Cấp 10 Thầy Nguyễn Chính Trung 114
Lớp Vỡ Lòng
(Pre-school)
Cô Đoàn Bích Ngọc 110Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro