Lac Hong Staff Directory  2016-2017

PCC Security: Emergency: 971-722-4444, Non-emergency:   971-722-4902

 

 

Lớp

 

 

Tên

 

 

Email

 

 

Home #

 

 

Cell#

Student count

as of 10/22

 

 

Room

Lớp VL

Phấn Lý

vivianly75@yahoo.com

(503) 629-1707

(818) 326-7465

15

108

 

Trinh Châu

azchautt@gmail.com

 

(503) 819-4775

 

 

 

Dustin Nguyễn

xinvannguyen@gmail.com

 

(503) 784-2373

 

 

 

Louis Nguyễn

dannguyen33@yahoo.com

 

(503) 980-5608

 

 

Lớp MG

Hiền Mã

hienbbee@yahoo.com

(503) 716-6080

(503) 319-3579

22

110

 

Liên Nguyễn

jjkknguyen@gmail.com

 

(503) 330-9016

 

 

 

Nhật Tô

nhatmtoe@gmail.com

 

(503) 360-2755

 

 

 

Thảo Lý

heidihollyly@yahoo.com

(503) 750-2547

(503) 740-8906

 

 

Lớp 1

Phương Nguyễn

phuongtvu2004@yahoo.com

(503) 442-0528

(503) 731-3004

26

111

 

Ngọc Đoàn

mkbdoan@gmail.com

(503) 475-6111

(971) 227-9580

 

 

 

Paul Nguyễn

mgiangt@yahoo.com

(971) 223-4882

(503) 980-5702

 

 

 

Don Nguyễn

mgiangt@yahoo.com

(971) 223-4882

(503) 980-5702

 

 

Lớp 2

Thảo Jones

thaoikumon@gmail.com

 

(503) 750-7883

30

115

 

Hạnh Lý

yngoc00@yahoo.com

 

(971) 221-3794

 

 

 

Trang Nguyễn

trangcell@gmail.com

(503) 473-3466

(503) 888-5542

 

 

Lớp 3

Xuyến Lý

namski@frontier.com

(503) 645-9097

(971) 279-3588

21

124

 

Bích Nguyễn

jamesnicole888@yahoo.com

 

(971) 246-1368

 

 

 

Kim Ross

kimnga8@yahoo.com

 

(757) 609-5829

 

 

Lớp 4

Ngân Lai

nganl@hotmail.com

(503) 648-7423

(503) 720-7389

17

125

 

Linh Trương

linh009@yahoo.com

(503) 336-9370

 

 

 

 

Quế Anh Huỳnh

queanhh@hotmail.com

(503) 848-7224

(503) 544-1591

 

 

Lớp 5

Quang Tất

nle000@yahoo.com

(503) 629-0214

(503) 267-1936

14

121

 

Hồng Thu Phan

p_hongthu@yahoo.com

(503) 591-8451

(503) 801-2994

 

 

 

Trang Nguyễn

trang.t.nguyen.jr@intel.com

(503) 866-1082

 

 

 

Lớp 6

Châu Đỗ

chaudo2602@yahoo.com

(971) 223-7579

(503) 803-3878

8

120

 

Thi Curbow

marthabthi@yahoo.com

(503) 352-9516

(971) 400-1008

 

 

 

Minh Hạnh Nguyễn

xinvannguyen@gmail.com

 

(503) 784-2373

 

 

Lớp 7 & Việt Văn

Cầu Chung

cc_vanc@yahoo.com

(503) 901-7578

 

18

122

 

Floater

Huân Võ

huan@gbdarchitects.com

 

(503) 432-3408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President

Chi Jones

chijones7758@gmail.com

(503) 997-2260

 

 

 

Vice President

Tracy Lê

tracyle921@gmail.com

 

(503) 484-5672

 

 

Principal

Tom Nguyễn

nguyen.t.tom@gmail.com

(503) 615-2852

(503) 621-4877

 

 

VP - Curriculum

Thảo Katherine Jones

thaoikumon@gmail.com

 

(503) 750-7883

 

 

Vice Principal

Daisy Ngọc Bích Tô

daisybto@gmail.com

 

(503) 740-2859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lego

Jeff Trần

jeff.v.tran@gmail.com

 

(503) 989-3323

 

115

 

Nhàn Phan

nhanphan09@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lion Dance

Richard Châu

richardchau083@yahoo.com

(503) 430-0492

(503) 481-2720

 

 

 

Tina Chinh Nguyễn

tinachinh75@gmail.com

(503) 642-7063

(503) 758-5572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé Tí

Phương Nguyễn

phuongtvu2004@yahoo.com

(503) 442-0528

(503) 731-3004

 

108

 

Kimberly Nguyễn

xinvannguyen@gmail.com

 

(503) 784-2373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuổi Thơ

Darlene Phù

darlenep101@hotmail.com

(503) 645-9097

(971) 255-9711

 

110

 

Shirley Lâm

vivianyly75@yahoo.com

(503) 629-1707

(818) 326-7465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm Non

Hạnh Trần

teresatranhanh@gmail.com

 

(503) 593-3858

 

111

 

Yến Phạm

jhpham.hy@gmail.com

(503) 356-9363

(503) 853-3819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trật Tự

Tom Mã

activeLLC@gmail.com

(503) 716-6080

(503) 716-6080

 

 

 

Phát Lâm

sidney.lam@intel.com

 

(503) 333-4238

 

 

 

Tiếng Bùi

tiengbui91@yahoo.com

(503) 469-1473

(971) 300-8403

 

 

 

Bớt Lê

loanbao_py@yahoo.com

(971) 340-7754

 

 

 

 

Jeff Trần

jeff.v.tran@gmail.com

 

(503) 989-3323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt

Tú Trịnh

tuathome@gmail.com

 

(503) 442-1080

 

 

 

Thảo Quang

qmthao@yahoo.com

(503) 615-2852

(503) 860-9220

 

 

 

Quỳnh Nguyễn

quynh.nguyen@intel.com

(503) 807-4743

(503) 793-2349

 

 

 

Đào Hoàng

anhdao969@gmail.com

 

(971) 724-5853

 

 

 

Hồng Lâm

hoa_pdx@yahoo.com

(503) 617-0366

(503) 805-4426

 

 

 

Christine Hằng Đổng

christinedong6@gmail.com

(503) 645-2530

(503) 964-8008

 

 

 

 

 

Mỹ Linh Thái

mlthai1@yahoo.com

 

(503) 806-2586

 

 

 

Thu Hà Chung

ha99708@yahoo.com

 

(503) 997-8206

 

 

 

Hùng Trần

hvtran.hy@gmail.com

 

(503) 853-3818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trợ lý

Bảo Lê

loanbao_py@yahoo.com

(971) 340-7754

 

 

 

 

Tyra Nguyễn

thytyra@gmail.com

(503) 690-4861

(503) 568-6913