Lac Hong Staff Directory  2017-2018

PCC Security: Emergency: 971-722-4444, Non-emergency:   971-722-4902

 

 

Lớp  Tên
Lớp VL Phấn Lý
   Trinh Châu
Lớp MG Hiền Mã
  Huyền Hunziker
part-time Thảo Lý
part-time Linh Phạm
part-time Khanh
Lớp 1 Phương Nguyễn
  Paul Nguyễn
  Don Nguyễn
Lớp 2 Phong Nguyễn
  Trang Nguyễn
  Diễm-Thy Hamai
Lớp 3 Xuyến Lý
  Oanh Hoàng
Lớp 4 Quang Tất
  Quế Anh Huỳnh
Lớp 5 Thi Curbow
  Hạnh
  Minh Hạnh Nguyễn
Lớp 6 Châu Đỗ
  Thanh Trần
Lớp 7 Cầu Chung
Floater Huân Võ
   
President Chi Jones
Co-Principal Tracy Lê
Co-Principal Tom Nguyễn
Vice Principal Daisy Ngọc Bích Tô
VP - Curriculum Quang Tất
  Thảo Katherine Jones
   
Lego Jeff Trần
  Quế Anh Huỳnh
   
Lion Dance Tina Chinh Nguyễn
   
Art Club Len Nguyễn
  Lynn Nguyễn
   
Đạo Đức Quang Tất
   
Bé Tí Phương Nguyễn
   
Tuổi Thơ Darlene Phù
  Shirley Lâm
   
Mầm Non  
   
Trật Tự Phillip Phương Nguyễn
  Tiếng Bùi
  Bớt Lê
  Jeff Trần
  David Phạm (rotation)
  Phước Nguyễn
  Bill Clocksin (rotation)
  Sunny Dang (rotation)
  Phát Lee (rotation)
   
Sinh Hoạt Tú Trịnh   
  Thảo Quang
  Đào Hoàng
  Hồng Lâm
  Christine Hằng Đổng
  Mỹ Linh Thái
  Thu Hà Chung
  Hùng Trần
   
Trợ lý Bảo Lê
  Kailey Lâm
  Nghi Nguyễn