Lac Hong Staff Directory  2017-2018

PCC Security: Emergency: 971-722-4444, Non-emergency:   971-722-4902

Lớp  Tên
Lớp VL Phấn Lý
   Trinh Châu
  Louis Nguyễn
Lớp MG Hiền Mã
  Huyền Hunziker
  Thảo Lý
Lớp 1 Phương Nguyễn
  Paul Nguyễn
  Don Nguyễn
Lớp 2 Phong Nguyễn
  Trang Nguyễn
  Diễm-Thy Hamai
Lớp 3 Xuyến Lý
  Oanh Hoàng
Lớp 4 Quang Tất
  Quế Anh Huỳnh
Lớp 5 Thi Curbow
   
  Minh Hạnh Nguyễn
Lớp 6 Châu Đỗ
  Hạnh
Lớp 7 & Việt Văn Cầu Chung
Floater Huân Võ
   
President Chi Jones
Principal Tracy Lê
VP - Curriculum Quang Tất
Vice Principal Daisy Ngọc Bích Tô
  Tom Nguyễn
  Thảo Katherine Jones
   
Lego Jeff Trần
  Quế Anh Huỳnh
   
Lion Dance Tina Chinh Nguyễn
   
Art Club Len Nguyễn
  Lynn Nguyễn
   
Đạo Đức Quang Tất
   
Bé Tí Phương Nguyễn
   
Tuổi Thơ Darlene Phù
  Shirley Lâm
   
Mầm Non Hạnh Trần
  Yến Phạm
   
Trật Tự Phillip Nguyễn
  Tiếng Bùi
  Bớt Lê
  Jeff Trần
  David Phạm (rotation)
  Linh Phạm
Phước Nguyễn
   
Sinh Hoạt Tú Trịnh   
  Thảo Quang
  Quỳnh Nguyễn
  Đào Hoàng
  Hồng Lâm
  Christine Hằng Đổng
  Mỹ Linh Thái
  Thu Hà Chung
  Hùng Trần
   
Trợ lý Bảo Lê