Liên hệ

 

 Email: LacHong@vscso.org 

   Website: www.LacHongSchool.com 

   Phone: 503-997-2260


   Mailing Address
   Lac Hong School
   Attn: Chi Jones
   16755 SW Baseline Rd, Suite #105
   Beaverton, OR 97006 


   School Address
   PCC Rock Creek, Building #2
   17705 NW Springville Rd
   Portland, OR 97229 

Trang web sẽ đóng để bảo trì trong thời gian tới, cảm ơn đã chú ý thông tin này.