Đội múa Tuổi Thơ trình diễn tại Hội Chợ Tết 2017 của Cộng Đồng Việt Nam Oregon

Đội múa Mầm Non trình diễn tại Hội Chợ Tết 2017 của Cộng Đồng Việt Nam Oregon

Đội múa Mầm Non trình diễn tại Multicultural Event của Washington Square Mall

LẠC HỒNG VỚI CỘNG ĐỒNG