Giới thiệu

Lac Hong Vietnamese language school opened its door on 9/18/2004 with an impressive enrollment number of 88 students. During the school year, classes are taught at PCC Rock Creek, Building 3 on Saturdays, from 1:30-4 PM. Presently, we have enrollment of over 190 students from Pre-Kindergarten to level 7. Aside from language classes, students also enroll in Culture Dances, Lego Robotics, Lion Dance, and Art Club.

Trường Lạc Hồng mở cửa đầu tiên vào ngày 18 tháng 9, năm 2004 với hơn 88 học sinh. Trong niên học, trường sẽ được giảng dạy tại PCC Rock Creek, Building 2 vào ngày thứ Bảy, từ 1:30 đến 4 giờ chiều. Hiện nay, chúng tôi có hơn 190 học sinh với các lớp từ Vỡ Lòng đến cấp 7. Ngoài học tiếng Việt, các em còn tham gia các đội múa, Lego Robotics, lớp Vẽ, lớp Đạo đức, đội Múa Lân...

 

President Chi Jones chijones7758@gmail.com
Principal Tracy Lê tracyle921@gmail.com
  Tom Nguyễn nguyen.t.tom@gmail.com
Vice Principal Daisy Ngọc Bích Tô daisybto@gmail.com
VP - Curriculum Quang Tất nle000@yahoo.com