TIN TỨC

Thông báo ngày khai giảng - năm học 2017-18

Ngày tạo: August 30, 2017, 9:33 pm

Xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh ngày khai giảng: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2017 tại PCC Rock Creek, building #2, địa chỉ: 17705 NW Springville Rd. Portland, OR 97229 (xin vui lòng dùng parking C).

Giờ học bắt đầu từ 1:30PM đến 4:00PM

--------------------------------------------------------------------

First day of school begins 9/9/2017 at 1:30-4PM. Our location is at PCC Rock Creek - Building 2, 17705 NW Springville Rd. Portland, OR 97229 (please use parking lot #C)

Đọc thêm

VSCSO Lego Robotics Team A-TECH Takes Top Rookie Award at the 2007 Intel Oregon FIRST LEGO League State Championship Tournament

Ngày tạo: August 8, 2017, 8:33 am

Portland, Oregon - The  Vietnamese Science & Cultural Society of Oregon (VSCSO)  lego robotic team, A-TECH, was awarded the First Place Rookie’s team trophy at the 2007 Intel Oregon FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) LEGO League State Championship Tournament.

Đọc thêm

Lac Hong Robotics Team Starts Training

Ngày tạo: August 8, 2017, 8:28 am

The Vietnamese Science & Culture Society of Oregon (VSCSO) and the Lac Hong staff  volunteers formed a  Lego Robotics team to compete in the local and state Lego Robotics tournament.  The competition team consist of 9 – 14 year old Vietnamese American students.  The staff also accepted younger students under 9 that were interested in just having fun and wanted to prepare for competition in the coming years. 

Đọc thêm

VSCSO and the Lac Hong School to Raise Money for Tsunami Victims in Asia

Ngày tạo: May 15, 2017, 2:05 pm

For the  next two weeks ( ending Jan 15th ), we will collecting donations to help out the tsunami victims in south Asia.  Donations can be dropped off at PCC Rock Creek Building #3 on the next 2 Saturdays Jan 8th & Jan 15th during the Lac Hong school hours from 1-3PM.  All donations will be distributed to  the Northwest Medical Teams, Mercy Corps, or Red Cross.

Đọc thêm

Letter from the President Dec 1, 2005

Ngày tạo: November 25, 2016, 2:51 pm

It is about that time of year when your company is asking you to support your favorite charities in the community by making a financial donation of which will be matched by your company. I asked that this year, you would consider making a donation to the Vietnamese Science & Cultural Society of Oregon (VSCSO).

Đọc thêm

VSCSO Lego Robotics Team A-TECH Takes Top Rookie Award at the 2007 Intel Oregon FIRST LEGO League State Championship Tournament

Ngày tạo: November 25, 2016, 2:48 pm

Portland, Oregon - The  Vietnamese Science & Cultural Society of Oregon (VSCSO)  lego robotic team, A-TECH, was awarded the First Place Rookie’s team trophy at the 2007 Intel Oregon FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) LEGO League State Championship Tournament.

Đọc thêm


GIẢNG VIÊN

BAN HIỆU TRƯỞNG

Cô Trân "Tracy" Lê

Giáo Viên (Teachers)

Cô Lý Xuyến - Cô Phan Thị Hồng Anh
Cô Lý Hạnh - Cô Phạm Yến
Cô Nguyễn Liên - Cô Đạng Hiền
Cô Trịnh Tú Emily - Cô Thái Mỹ Linh
Cô Hoàng Đào - Cô Thân Thư
Cô Lâm Hồng Hoa - Cô Nguyễn Kiều Liên
Cô Phan Bích Nhà - Cô Vũ Nina
Thầy Chung Cầu - Cô Đổng Hằng Christine
Thầy Nguyễn Chính Trung

Hội PHHS (PTA)

Cô Đông Hằng Christine - Cô Thân Kim Chi
Cô Lê Trân Tracy - Cô Nguyễn Kiều Liên

Ban Sinh Hoạt ( School Activities )

Cô Chung Thu Hà - Cô Nguyễn Kathleen
Cô Nguyễn Kim Hạnh - Cô Hoàng Chư
Anh Châu Richard - Anh Vũ Bảo

Ban Trật Tự (Security Staff)

Anh Châu Richard - Anh Bùi Tiếng
Anh Lâm Phát "Sidney" - Anh Kha Phước
Anh Nguyễn Thịnh "Tim" - Anh Ngô Lạch
Anh Lê H Vinh - Anh Quách V Hugh
Cô Võ Tuong Chi - Anh Linh N Mau


SINH HOẠT

NHIỆM VỤ

LAC HONG SCHOOL to promote and preserve the Vietnamese culture in the American Society to promote science & technology among our young children to promote harmony and cooperation amongst Vietnamese Americans, especially in the Science & Culture fields to promote higher education and to mentor our youths in the community to provide a multi-faceted environment where Vietnamese American professionals can exchange ideas, share skills, and participate in the building of a strong Vietnamese community